آراس پلاستیک آتیه


فیلم استرج ماشینی پاور

فیلم استرج ماشینی پاور

دوام و ماندگاری بالا
انعطاف پذیری
قابلیت کشش تا 400 %
100% قابل بازیافت
مقرون به صرفه
کاهش وزن بسته بندی محصول
حفظ محصول در هر شرایط آب و هوایی
افزایش سرعت بسته بندی
بالا بردن استحکام بسته بندی محصول
با تجمع کربن 4

 

 

فیلم استرج پاور آراس پلاستیک  در متراژ و ضامت های مختلف قابل تولید میباشد