arasplastic@modir

می 18, 2021

فیلم استرچ غذایی (محافظ غذا)

فیلم استرچ غذایی بهترین محافظ برای مواد غذایی و بهداشتی است.
می 17, 2021

فیلم استرچ جامبو

فیلم استرچ آراس پلاستیک جهت خرد کردن به رول های کوچک تر عرضه می گردد.
می 10, 2021

فیلم استرچ سیلاژ (کشاورزی)

فیلم استرچ سیلاژ در بخش کشاورزی برای بسته بندی محصولات استفاده می شود.
می 5, 2021

پره استرچ

این فیلم استرچ یکی از انواع فیلم های استرچ صنعتی است که در ضخامت های 6 الی 12 میکرون تولید می شود.
می 3, 2021

نایلون عریض تک لایه

نایلون عریض تک لایه آراس پلاستیک