حضور آراس پلاستیک در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست