اگر شرایط لیست زیر را دارید و مایل به پیوستن به یک مجموعه تخصصی هستید رزومه خودرا به ما ارسال کنید. ما بعد از انجام بررسی ها و تائید اولیه با شما تماس خواهیم گرفت.

  • اگر فردی بسیار با انگیزه و عاشق کار تیمی هستید
  • اگر تخصص و یا تجربه کافی در زمینه شیمی پلیمر دارید
  • اگر تخصص در زمینه انواع فیلم های مبتنی بر مواد پلیمری دارید