آیا سفارش استرچ فیلم آراس پلاستیک در ضخامت های مختلف امکان پذیر است؟ بله، تمامی محصولات آراس پلاستیک قابل سفارش در ضخامت های مختلف امکان پذیر است.

آیا سفارش در رنگ های مختلف امکان پذیر است؟ بله سفارش در تناژ مختلف امکان پذیر می باشد.

حداقل سفارش در استرچ رنگی چقدر است؟ حداقل میزان تولید سفارشی استرچ رنگی 10 تن می باشد.

آیا کیفیت محصولات مطابق استانداردهای اروپا هست؟ بله تمامی محصولات آراس پلاستیک مطابق استانداردهای اروپا می باشد.

آیا امکان سفارش میزان چسبندگی محصولات امکان پذیر است؟ بله میزان استفاده از چسب در محصولات مطابق سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.