آیا سفارش استرچ فیلم آراس پلاستیک در ضخامت های مختلف امکان پذیر است؟
آیا سفارش در رنگ های مختلف امکان پذیر است؟
حداقل سفارش استرچ رنگی چقدر است؟
آیا کیفیت محصولات مطابق استانداردهای اروپا است؟
آیا امکان سفارش میزان چسبندگی محصولات امکان پذیر است؟
نحوه ثبت سفارش چگونه است؟
قیمت محصولات چگونه محاسبه می شود؟
آدرس دفتر و کارخانه کجاست؟

Questions

Questions