• پاکستان

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به پاکستان

 • رومانی

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به رومانی

 • استرچ فیلم به مجارستان

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به مجارستان

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به روسیه

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به روسیه

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک افغانستان

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به آلمان

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک افغانستان

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به افغانستان

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک استرالیا

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به استرالیا

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک آلمان

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک رومانی

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به عراق

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به عراق

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به ترکیه

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به ترکیه

 • بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به سوئد

  بارگیری استرچ فیلم آراس پلاستیک به سوئد

شرکت آراس پلاستیک آتیه تولید کننده انواع استرچ مطابق استانداردهای اروپا می باشد. یکی از مزایای محصولات آراس پلاستیک قابل بازیافت بودن محصولات می باشد. این امر باعث شده تا محصولات این شرکت در کشورهای همسایه و اروپا پرطرفدار شود.

کشور ترکیه، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، رومانی، روسیه، عراق، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان