استرچ

فیلم استرچ یکی از محصولات پرطرفدار در کشورهای همسایه و اروپایی است. یکی از مزایای فیلم استرچ آراس پلاستیک مطابق بودن با استانداردهای اروپا می‌توان اشاره کرد. فیلم استرچ آراس پلاستیک با به روزترین و با کیفیت‌ترین خطوط تولید پا به فعالیت در این عرصه نهاده است. فیلم استرچ آراس پلاستیک موثرترین و با دوام‌ترین محصول برای ایمن‌سازی بارها می‌باشد. استفاده از آن بسیار ساده و در عین حال می‌توان به صورت خانگی و یا در محیط‌های صنعتی استفاده کرد.